घरायसी फोहोरको पृथकीकरणका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गैंडाकोटमा सम्पन्न

घरायसी फोहोरको पृथकीकरणका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गैंडाकोटमा सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा स्थानीय उपभोक्ताहरुलाई फोहोरको परिचय, प्रकार र यसको वर्गीकरण साथै व्यवस्थापनको विषयमा अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको थियो । नदी …

घरायसी फोहोरको पृथकीकरणका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गैंडाकोटमा सम्पन्न Read More »